Badania EKG – cennik

Cennik badań EKG

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi bezpłatnie
Badanie EKG z opisem 40 zł
Holterowskie badanie ciśnienia 120 zł
Holterowskie badanie zaburzeń rytmu serca 120 zł