Zdrowa motywacja Bartłomiej Dawidczyk - Ogólnopolskie Centrum Medyczne
Forbes "Zdrowa motywacja" - Bartłomiej Dawidczyk

Forbes.pl – Zdrowa motywacja (Bartłomiej Dawidczyk)

Dobrze, gdy wdrażanie planu motywacyjnego w organizacji ma charakter systemowy – wynika z konkretnych potrzeb personelu, zaspakaja je i tworzy taką politykę personalną, która staje się wizytówką przedsiębiorstwa.

Zadaniem współczesnego pracodawcy, który rozumie, że firmę tworzą przede wszystkim ludzie, jest uwzględnienie potrzeb osób, które zatrudnia. Za najbardziej motywujące czynniki pracownicy uważają: świadczenia socjalne, premie oraz przyjazną atmosferę w pracy. Największą wartość przypisują zaś programom motywacyjnym, których celem jest wspieranie profilaktyki medycznej i leczenia.

Publiczna służba zdrowia nie jest tania (trzeba ponieść koszty składek ZUS), a dostęp do niej oraz jakość usług oceniane są negatywnie. Dlatego coraz więcej Polaków decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne u prywatnych usługodawców z branży medycznej.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Polską Izbę Ubezpieczycieli, w samym I kwartale minionego roku liczba Polaków ubezpieczonych w ramach prywatnych polis zdrowotnych zwiększyła się o niemal 30%, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W tej grupie prawie 60% stanowią osoby prywatne. Z danych tych można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze – widać, że rośnie popyt na prywatną służbę zdrowia; po drugie – dla przedsiębiorców posiadających dodatkowy budżet socjalny jest to informacja, że duży odsetek społeczeństwa uważa zdrowie za wartość nadrzędną. Jeśli więc szukamy informacji o potrzebach pracowników, warto wziąć pod uwagę piramidę potrzeb współczesnego Polaka i dostrzec, jak wysoko sytuuje on to, co stanowi o jego poczuciu bezpieczeństwa. Wiele firm medycznych z sektora prywatnego wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom. Przykład? Ogólnopolskie Centrum Medyczne posiada w swojej ofercie pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zakres jest zróżnicowany – pracodawca, będący naszym klientem, może zdecydować, czy wybiera pakiety medyczne dla swoich pracowników, które jego firma finansuje w całości lub też takie, które są współfinansowane przez osoby zatrudnione. Dzięki takim rozwiązaniom właściwie każdy pracodawca, także ten z mniejszym budżetem socjalnym, może wspomóc profilaktykę i leczenie swojego zespołu.

Dbałość o pracownika w zakresie jego rzeczywistych oczekiwań pozwala przedsiębiorcy zbudować solidną i opartą na zaufaniu politykę personalną firmy. Odpowiedzialna organizacja, która szczyci się wzajemnym szacunkiem zarządu i zespołu, staje się przyjaznym miejscem pracy. Firmy, strategicznie podchodzące do systemu motywacji zespołu, zarządzające zasobami ludzkimi w sposób etyczny i nastawiony na potrzeby pracowników, dopełniają swoją markę o uznanie czynnika ludzkiego w organizacji. Tym samym łatwiej im zyskać przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim zaufanie pracowników i klientów.

Bartłomiej Dawidczyk

Przeczytaj cały artykuł: https://www.forbes.pl/zdrowa-motywacja/88femn5

Polecane badania laboratoryjne