Kariera

Kariera w Ogólnopolskim Centrum Medycznym

Misją naszej firmy jest sprostanie potrzebom wynikającym ze zmian demograficznych i stale rosnącym wymaganiom w zakresie opieki medycznej dla osób starszych.

W tej chwili na rynku funkcjonuje bardzo wiele firm i przychodni oferujących abonamenty medyczne, jednak najważniejszymi elementami wyróżniającymi nas wśród nich są ceny dostosowane do portfeli seniorów oraz obsługa Pacjentów na najwyższym poziomie. W ramach oferowanych przez nas abonamentów seniorzy mają możliwość konsultacji z geriatrą. W naszej ofercie znajduje się kilka propozycji abonamentowych dostosowanych do wymogów potencjalnych Pacjentów. Priorytetem Centrum jest zadowolenie Pacjentów, którzy nieraz rekomendują nasze abonamenty rodzinie, znajomym i sąsiadom. Stawiamy na jakość, co w branży medycznej jest gwarancją pomyślnej przyszłości.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy młodych, dynamicznych osób na stanowisko:

Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie wywiadu medycznego
 • Badanie potrzeb klienta i dopasowywanie się do jego oczekiwań
 • Sprzedaż pakietów medycznych i kompleksowe doradztwo
 • Przeprowadzenie rozmów handlowych (umówionych przez dedykowany dział Call Center)
 • Udział w prelekcjach na temat profilaktyki zdrowotnej
 • Proponowanie rozwiązań OCM, usług
 • Negocjowanie kontraktów długoterminowych
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientem, dbanie o lojalność klienta
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Wypełnianie terminowo raportów i dokumentacji

 

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijającej się firmie w Polsce rynku prywatnej opieki zdrowotnej, jedynej w kraju specjalizującej się w Geriatrii, dającej duże możliwości rozwojowe
 • Atrakcyjne warunki finansowe – wynagrodzenie Podstawowe + Prowizja + Nagrody konkursowe za najlepsze wyniki + Dodatkowe profity uznaniowe
 • 2 miesięczny okres próbny na umowie zlecenie, okres ochronny
 • Pełne przygotowanie do wykonywania zawodu Doradcy Medycznego
 • Delegacje w pełni opłacone przez firmę, wraz z dietami, noclegami i dojazdem
 • Przyjazna atmosferę pracy, demokratyczny model zarządzania
 • Wydarzenia integracyjne dla całych zespołów

 

Po okresie próbnym:

 • Oferujemy umowę o pracę
 • Udział w Akademii Profesjonalnego Doradcy Medycznego składającej się z szkoleń z zakresu najnowszych technik sprzedażowych i szkoleń medycznych
 • Indywidualne Coachingi z zakresu rozwoju osobistego
 • Możliwość awansowania w wewnętrznej strukturze firmy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Karta Multi Sport
 • Niezbędne narzędzia do pracy

 

Wymagania:

 • Warunek konieczny – Gotowość do podróży służbowych (woj. pomorskie, śląskie, mazowieckie)
 • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Determinacja w dążeniu do osiągania celów
 • Automotywacja, autorefleksja
 • Świadomość swoich silnych i słabszych stron, predyspozycji zawodowych
 • Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista, empatia
 • Dobra organizacja pracy własnej, zarządzanie sobą w czasie

 

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Wykształcenie medyczne
 • Potwierdzone wynikami sukcesy sprzedażowe

 

Wiemy, że podstawą sukcesu firmy jest dobrze dobrana kadra, bo dzięki zdobytemu doświadczeniu, dobrze wykształconej i zmotywowanej załodze możemy osiągnąć wspólny sukces.

Do najważniejszych grup kompetencji miękkich, które u naszego „idealnego Doradcy Medycznego” powinny być rozwinięte na najwyższym poziomie zaliczamy:

Komunikatywność – czyli umiejętność korzystania z zasad poprawnej komunikacji, umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się i nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Umiejętność budowania relacji z innymi – czyli zdolność porozumiewania się z innymi oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych; znajomość i umiejętność zastosowania w relacjach interpersonalnych zasad skutecznej komunikacji i technik budowania dobrego kontaktu w relacjach zawodowych.

Nastawienie na klienta – czyli wszystkie te cechy i zachowania handlowca świadczące o tym, w jakim stopniu nastawiony jest on na budowanie pozytywnych relacji z klientami oraz czy potrafi skutecznie budować przekonania wzmacniające życzliwość wobec klienta; swoisty rodzaj empatii i umiejętność osobistego zaangażowania się w problemy klienta; znajomość standardów obsługi i dbałość o wysoką jakość sprzedaży; umiejętność tworzenia atmosfery profesjonalizmu i kreowania przyjaznego klimatu sprzyjającego dobrej komunikacji; w końcu: umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami i panowania nad własnymi emocjami w kontakcie z nimi.

Radzenie sobie ze stresem – czyli z jaką skutecznością nasz kandydat na stanowisko handlowca potrafi sobie poradzić w sytuacjach trudnych, z jakim nastawieniem podejmuje wyzwania zawodowe; w jakim stopniu potrafi utrzymać wewnętrzną równowagę, czy potrafi pracować pod dużą presją i z dużym emocjonalnym napięciem oraz w jakim zakresie wykorzystuje umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu.

Umiejętność radzenia sobie z konfliktami – umiejętność rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami; zdolność do wyrażania konstruktywnej krytyki oraz umiejętność minimalizowania wpływu emocji na proces dochodzenia do porozumienia; umiejętność podtrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami, nawet pomimo niezgodności niektórych opinii.

Umiejętności negocjacyjne – czyli umiejętność efektywnego komunikowania się w trakcie procesu negocjacji; dobry handlowiec przecież nie może obejść się bez znajomości sztuki negocjacji a brak tej umiejętności może go zdyskwalifikować jako sprzedawcę; idąc tym tropem: dobry sprzedawca, a jednocześnie dobry negocjator powinien wyróżniać się umiejętnością koncentrowania się na interesach, realnych zadaniach i problemach; dokonywania wnikliwej analizy potrzeb klienta i ewentualnych propozycji, jakie może mu złożyć; rzeczowego prowadzenia dialogu handlowego; zadawania pytań; a również dokonywania podsumowywań, czyli zbierania myśli i danych w celu określenia stopnia uzyskanych korzyści (należy pamiętać, bowiem, że podsumowania pełnią bardzo istotną rolę w procesie negocjacji z potencjalnym nabywcą).

Orientacja na działanie – determinacja w działaniu i nastawienie na osiągnięcie celu, satysfakcja z wykonywanych działań (nawet, jeśli poziom trudności zadań jest wysoki), zorientowanie na osiągnięcie założonych celów i zdolność do pracy nawet wtedy, gdy zadania są słabo zaplanowane; odpowiednia motywacja do pracy i pewność siebie podczas realizacji zadań, etc.

Zarządzanie swoim czasem w pracy – umiejętność ustalania priorytetów oraz planowania i realizowania zleconych zadań w wyznaczonym terminie.

Podczas rozmowy będziemy weryfikować takie aspekty jak:

Wiedza na temat przedsiębiorstwa, które PH reprezentuje (misja, osobowość prawna, podstawowe zasady działania firmy, wyznaczone cele, strategie, pozycja na rynku, etc.).

Zakres znajomości produktu, który oferuje odbiorcom (właściwości, sposoby użytkowania, zastosowanie, atrybuty traktujące o jego przewadze w stosunku do produktów firm konkurencyjnych, etc.).

Znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży (wiedza na temat sztuki sprzedawania lub przekonywania klienta do nabycia danego produktu).

Umiejętność aktywnego słuchania niezbędna w sytuacji analizy potrzeb klienta. Polega nie tylko na uważnym słuchaniu, ale także na parafrazowaniu wypowiedzi, aby upewnić się, czy dobrze rozumiemy jej treść oraz na umiejętnym podsumowaniu rozmów. Istotne funkcje pełni także zdolności dostrajania się do rozmówcy (powtarzanie jego gestów, dostosowanie tonu głosu, etc. – słowem cały obszar komunikacji pozawerbalnej).

Reagowanie na zastrzeżenia klienta – czyli bardzo zaawansowana umiejętność takiego wykorzystania obiekcji klienta, aby stanowiły one kolejny krok do skutecznego sfinalizowania transakcji (dobry handlowiec zawsze będzie pamiętał o tym, że zastrzeżenia i uwagi są naturalnym objawem zainteresowania klienta oferowanym produktem czy usługą).

Umiejętność zdobywania wiedzy na temat klientów i konkurencji.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zadania:

– obsługa telefonicznej linii przychodzącej
– współpraca z partnerami Centrum
– kontrola korespondencji przychodzącej i wychodzącej
– umawianie wizyt i badań dla Pacjentów Centrum
– bieżąca praca z dokumentami i ich archiwizacja

Oferujemy:

– pracę w prężnie rozwijającej się firmie otwartej na potrzeby Klienta i rynku oraz bardzo dobrą atmosferę
– pracę w młodym zespole jednej z najlepszych firm z branży medycznej oraz atrakcyjne warunki finansowe
– pakiet szkoleń rozwojowych prowadzonych przez profesjonalnych trenerów

Wymagania:

– umiejętność wykorzystywania pakietu Office (programów Word, Excel, Outlook, Power Point)
– wysoka kultura osobista
– motywacja i chęć do pracy
– dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
– umiejętność nawiązywania ciepłych relacji interpersonalnych
– konsekwencja i determinacja w realizacji założonych celów
– umiejętność pracy w zespole
– mile widziane umiejętności negocjacyjne

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zadania:

– szkolenie oraz coaching telefonicznych służb sprzedaży
– identyfikacja potrzeb szkoleniowych
– współtworzenie oraz wdrażanie standardów sprzedaży i obsługi Klienta
– przygotowywanie oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych
– ewaluacja efektywności prowadzonych projektów i rekomendowanie dalszych działań

Oferujemy:

– możliwość dołączenia do innowacyjnego projektu sprzedażowego
– szansę na wykorzystanie i rozwijanie swojego potencjału
– szerokie pole do wprowadzania nowych rozwiązań
– dużą samodzielność w działaniu
– pracę w motywującej atmosferze
– potrzebne narzędzia pracy

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– doświadczenie w pracy trenera w strukturach sprzedaży (preferowane w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sprzedaży)
– doskonała znajomość technik negocjacji, sprzedaży i standardów obsługi Klienta
– wysokie umiejętności interpersonalne
– silna, charyzmatyczna osobowość
– dobra organizacja czasu pracy
–gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”