Konsultacje profesorskie

Konsultacje profesorskie

Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów: profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych, stanowiących trzon kadry lekarskiej Akademii Medycznej, Szpitali Klinicznych, Szpitali Wojewódzkich oraz innych wiodących placówek medycznych.

Nasi współpracownicy to zarówno lekarze praktycy z doświadczeniem klinicznym, jak i nauczyciele akademiccy, mający wiedzę specjalistyczną pozwalającą rozpoznawać nawet najrzadsze schorzenia czy choroby, a także dysponujący znajomością najnowszych technik leczenia. Od innych przychodni odróżnia nas to, że nasza przychodnia jest prawdziwym Profesorskim Centrum Medycznym. Konsultacje profesorskie odbywają się w wybranych placówkach współpracujących.