Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Korzyści dla pracodawcy i pracownika

OCM analizując dane statystyczne i konsultując swoje usług ze specjalistami przygotowało szeroką gamę usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Dzięki naszym produktom będą mogli Państwo wywiązać się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy oraz zagwarantować pracownikom opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Opieka medyczna to jeden z najbardziej cenionych benefitów pracowniczych, stan zdrowia Państwa kadry jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na efektywność i wydajność pracowników.

Korzyści dla pracownika:

 • poczucie bezpieczeństwa
 • możliwość uzyskania opieki medycznej dla członków rodziny
 • indywidualne i długofalowe podejście do złożonych problemów medycznych
 • koordynacja i ciągłość leczenie u jednego specjalisty
 • różnego rodzaju porady medyczne (konsultacja specjalistyczne, videokonsultacja, telekonsultacja, zapytanie mailowe)
 • wizyty umawiane telefonicznie i mailowo
 • możliwość zdalnego uzyskania recepty (telefonicznie i przez internet)

Korzyści dla pracodawcy:

 • szybka realizacja badań w zakresie medycyny pracy
 • poprawa efektywności pracy
 • zmniejszenie absencji chorobowej nawet o 25%
 • zwiększenie motywacji wśród pracowników
 • zmniejszenie rotacji pracowniczej
 • uatrakcyjnienie oferty pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji kontaktu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997)