Medycyna pracy

Medycyna pracy

Zgodnie z ustawą o medycynie pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom dostępu do badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także do pełnej opieki medycznej.

OCM swoimi abonamentami skutecznie pomaga pracodawcom w wypełnianiu tego obowiązku.

Dzięki regularnym badaniom profilaktycznym pracownicy czują się bezpieczniejsi a łatwy dostęp do specjalistów zwiększa ich zaufanie do Pracodawcy.

Korzyści medycyny pracy:

– zachowanie zdrowia i zdolności do pracy
– ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych
– zwiększenie bezpieczeństwa w pracy
– zacieśnianie relacji z pracownikiem
– poprawa wizerunku firmy
– zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia
– zmniejszenie kosztów ubezpieczeń