Members

Anna Lewandowska

Specjalista Neurologii

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista neurolog z 30 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie chorób układu nerwowego. Obecnie pełni obowiązki z-cy Ordynatora Oddziału Udarowego, Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wolskim. Sprawuje również opiekę nad chorymi w Poradniach Neurologicznych.

Główne zainteresowania w zakresie chorób neurologicznych to zespoły otępienne, udary mózgu i stwardnienie rozsiane.