Members

Marcin Węglewicz

Specjalista Kardiologii


Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 6 lat pracuje w Oddziale Kardiologii i Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wolskiego, gdzie ma możliwość rozwoju w wielu dziedzinach kardiologii – opieka nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, niewydolnością serca, po zabiegach naczyniowych i po wszczepieniu urządzeń np. stymulatorów lub kardiowerterów – defibrylatorów.