Members

Mariusz Saganowski

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1986 roku. Specjalizację z Geriatrii rozpoczął w 1998 roku, początkowo pod kierunkiem Profesora Tadeusza Wróblewskiego, a po jego przedwczesnej śmierci kontynuowana u dr n.med. Jacka Pruszyńskiego.

Ponadto posiada specjalizacje z Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych.  Obecnie p.o. ordynatora Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.