Members

Milena Słoń

Specjalistka Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (d. Akademia Medyczna) z dziesięcioletnim doświadczeniem pracy w Klinice Endokrynologii WUM, gdzie ukończyła specjalizację z Chorób Wewnętrznych. Dwuletnie studia specjalizacyjne w zakresie Geriatrii odbyła w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez wiele lat doktor Milena Słoń pełniła także funkcję Lekarza Koordynującego Szpitalny Oddział Ratunkowy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Ponad dwa lata była Kierownikiem Medycznym Care Experts.

Propaguje stwierdzenie: ruch także jest bardzo ważnym lekarstwem. Prawidłowe jego zażywanie poprawia sprawność w chorobie. W ramach programów finansowanych publicznie (Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS) stawia na edukację chorych i ich opiekunów.

Doktor Milena Słoń namawia do wielopłaszczyznowego dbania o mózg w myśl refleksji: "Mózg to cudowne narzędzie do przepowiadania przyszłości - na podstawie bodźców z otoczenia i przechowywanego w pamięci doświadczenia decyduje o tym, co za chwilę będziesz robił."