Nasi specjaliści

Lista specjalistów Ogólnopolskiego Centrum Medycznego

Zespół lekarzy

Geriatrzy

Lekarze specjaliści

Psycholodzy

Dietetycy

Fizjoterapeuci

Zespół pielęgniarski

Recepcja

Dyrekcja