Opieka medyczna dla dużych firm - Ogólnopolskie Centrum Medyczne

Oferta dla dużych firm

Propozycję tę wyróżnia duża elastyczność i dostosowanie się Ogólnopolskiego Centrum Medycznego do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa, przedstawiciele Państwa firmy aktywnie uczestniczą w przygotowaniu planu działań i wdrożeniu. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie usług do potrzeb wszystkich grup pracowniczych.

Poniższy produkt zapewnia holistyczną opiekę zdrowotną zaczynając od profilaktyki, opieki podstawowej i medycyny pracy przechodząc do konsultacji specjalistycznych, zaawansowanej diagnostyki obrazowej i labolatoryjnej oraz pełną rehabilitację.

W tym segmencie proponujemy Państwu również szereg zróżnicowanych działań profilaktycznych pomagających zarządzać zdrowiem pracowników. Przeprowadzimy dla Państwa również certyfikowane szkolenia np z udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdź rozbudowaną sieć naszych placówek.

W ramach tej propozycji dla dużych zakładów pracy stworzymy przyzakładowe centrum medyczne OCM. Propozycję tę przygotowaliśmy z myślą o dużych przedsiębiorstwach, które chcę zapewnić szybki dostęp pracownikom do konsultacji specjalistycznych, badań labolatoryjnych i obrazowych w miejscu pracy. Na Państwa życzenie przygotujemy placówkę mogącą obsługiwać również członków rodzin pracowników.

Stworzymy nową placówkę ale również zmodernizujemy i unowocześnimy obecnie funkcjonującą.

Główne korzyści wynikające z funkcjonowania przyzakładowego centrum medycznego to przede wszystkim:

  • szybki dostęp do lekarza medycyny pracy
  • wyraźnie zmniejszenie ilości godzin spędzonych poza stanowiskiem pracy
  • uatrakcyjnienie pakietu socjalnego
  • zmniejszenie ilości chorób zawodowych
  • zwiększenie efektywności pracy zespołu
  • poprawa motywacji pracowników

Zakres usług świadczonych w przyzakładowym centrum medycznym możemy indywidualnie dostosować do Państwa potrzeb i preferencji.