Polmed

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 B Olsztyn 10-116
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 B Olsztyn warmińsko-mazurskie 11-041 PL