Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L Oddział w Chełmie