Polityka prywatności

Polityka prywatności strony OCM24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W OCM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej zwaną też „Spółką” lub „Usługodawcą” ) priorytetem jest ochrona danych osobowych oraz prywatności osób korzystających z serwisu internetowego Spółki (dalej zwanych „Użytkownikami”).
 2. Polityka Prywatności opisuje rodzaje danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych), jakie Spółka zbiera od  Użytkowników serwisu internetowego Spółki. Polityka określa też, w jaki sposób zostają wykorzystane te dane oraz przedstawia inne szczegóły dotyczące praktyki postępowania z danymi osobowymi.
 3. Spółka zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny – przetwarzane w celu złożenia zamówienia, realizacji zamówionych usług, wysyłania zapytań ofertowych oraz treści marketingowych, rozpatrywania składanych reklamacji. Dane zbierane w celu realizacji usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz  Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie.
 4. Spółka może współpracować z podmiotami trzecimi, które pomagają jej w realizacji usług lub obsługi technicznej serwisu internetowego. Podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji danych funkcji. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Osobom korzystającym z serwisu internetowego Spółka zapewnia ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypomina, że od Użytkowników również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł, loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.
 6. Użytkownik samodzielnie kontroluje wszelkie przekazane dane osobowe. Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe lub wybrane preferencje. Dane kontaktowe użytkownik może zmienić poprzez bezpośredni kontakt z Ogólnopolskim Centrum Medycznym za pomocą Infolinii.
 7. „Pliki cookie” to  informacje przesyłane przez stronę internetową na dysk twardy Użytkownika w celu przechowywania danych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie ważnych informacji o Użytkowniku, w celu ułatwienia użytkowania jej w późniejszym czasie.
 8. Użytkownik może zablokować możliwość wyświetlania plików cookie, aby to zrobić  należy wybrać opcję „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. W przypadku zablokowania wszystkich opcji plików cookie, wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez niniejszy serwis internetowy może okazać się niemożliwe.
 9. Pliki generowanie bezpośrednio przez aplikację WordPress oraz WooCommerce dostępną pod adresem internetowym ocm24.pl nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookie zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 10. Aplikacja wykorzystuje pliki cookie do:
 11. a)      utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
 12. b)      dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
 13. c)      zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
 14. d)      tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne) ,
 15. e)      łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
 16. f)       wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 17. Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
 18. a)      Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika,
 19. b)      Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 20. Spółka może okresowo uznać za konieczne wprowadzenie w niniejszej Polityce Prywatności zmian. Jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, w tym miejscu pojawi się zaktualizowana wersja Polityki, żadne ze zmian nie będą obowiązywały wstecznie i nie będą miały wpływu na postępowanie z wcześniej uzyskanymi informacjami.
 21. Kontakt ze Spółką można uzyskać poprzez Infolinię 22 100 61 60 lub adres emailowy biuro@ocm24.pl