Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Seniorzy bardzo często doświadczają problemów natury logopedycznej, do których zaliczamy nie tylko problemy z wyraźną mową, ale również z rozumieniem, płynnością mowy i głosem.

Wiele osób w podeszłym wieku wymaga profesjonalnej terapii mowy, dzięki której nie tylko podnosi się ich komfort życia, ale również zwiększa się w nich samoakceptacja oraz pewność siebie.

Leczenie logopedyczne seniora to wieloetapowa terapia, która nie tylko obrazuje, z jakimi problemami przyjdzie nam walczyć, co jest ich powodem, ale również, jakie leczenie będzie w danym przypadku najlepsze. Po stworzeniu przez specjalistów i przeprowadzeniu indywidualnej terapii mowy, senior pozbawia się problemów z komunikacją. Począwszy od niewyraźnej mowy, aż po poważniejsze zaburzenia.

Konsultacja logopedyczna składa się z wywiadu, diagnostyki, określenia przyczyn problemów i ustalenia planu terapii. W standardowej konsultacji nie są ujęte takie podspecjalizacje, jak np. surdologopedia czy neurologopedia.