Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Szczególnie osoby w podeszłym wieku są narażone na różne problemy, które mogą odcisnąć piętno na ich zdrowiu psychicznym.

Jest to przede wszystkim śmierć ukochanej osoby, problemy zdrowotne i finansowe oraz zmiana stylu życia z aktywnego zawodowo na bierne życie w czterech ścianach, często w poczuciu ogromnego osamotnienia. Seniorzy również doświadczają niepowodzeń i strat społecznych. To wszystko wpływa na ich psychikę.

Każdy senior zasługuje na wsparcie psychologiczne i emocjonalne, by mógł lepiej poradzić sobie z problemami, a także szybciej przejść przez trudne momenty życiowe. Dlatego powstała nasza Poradnia Zdrowia Psychicznego, która jest ciepłym, pełnym empatii miejscem dla seniorów, którzy pragną odzyskać spokój duszy lub chcą wyleczyć poważne choroby psychiczne, jak np. depresja.

Konsultacja obejmuje przeprowadzenie dokładnego wywiadu, zdiagnozowanie rodzaju i przyczyn problemów oraz instruktaż dotyczący sposobów radzenia sobie z nimi. Psycholodzy i psychiatrzy wspierają pacjenta na każdym etapie terapii, pomagając mu efektywniej wprowadzać zmiany. Dzięki temu rozwiązywanie problemów jest szybsze i skuteczniejsze.