Programy profilaktyczne - Ogólnopolskie Centrum Medyczne

Programy profilaktyczne

Analizując sytuacje zdrowotną ludzi obecnych na rynku pracy specjaliści OCM przygotowali plan działań profilaktycznych mających na celu promowanie zdrowego trybu życia, wczesne wykrywanie chorób i większą świadomość młodego pokolenia.

Naszym zdaniem właściwa edukacja jest kluczem do poprawy poziomu życia, znacząco wspiera procesy efektywnego leczenia i jest kluczowym elementem w utrzymaniu zdrowia.

Dzięki analizie danych statystycznych i ekonomicznych wyciągnęliśmy wnioski które jasno pokazują jak ważne jest inwestowanie w zdrowie osób aktywnych zawodowo, których problemy zdrowotne mogą znacząco obniżyć efektywność przedsiębiorstwa. Jednak aby te działania przyniosły oczekiwany skutek bardzo ważne jest wdrożenie holistycznych długofalowych i dopasowanych do potrzeb pracowników programów profilaktycznych. W OCM wiemy jak ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa jest zmotywowana i efektywna kadra pracownicza. Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom przygotowaliśmy bogatą ofertę działań profilaktycznych: seminariów i warsztatów, akcji profilaktycznych i akcji szczepień.

Seminaria i wykłady medyczne

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją spotkania o tematyce medycznej zapraszamy do kontaktu, nasz doradca przedstawi pełną ofertę warsztatów. Jeżeli mają Państwo swoją propozycje tematu spotkania prosimy zamieścić informacje w formularzu, ułatwi to i przyspieszy przygotowanie precyzyjnej oferty.

Akcje profilaktyczne dla pracowników

Jeżeli są Państwo zainteresowani jednorazową akcją badań profilaktycznych dla swoich pracowników lub wizytą specjalisty zapraszamy do kontaktu.

W państwa firmie może pojawić się pielęgniarka, lekarz specjalista lub ekspert w danej dziedzinie.

Zakres działań pielęgniarki:

  • badania krwi (pracownik otrzyma wyniki badań mailem lub pobierze z panelu pacjenta)
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • pomiar poziomu cholesterolu
  • pomiar poziomu glukozy
  • pomiar specjalną wagą “analizator składu ciała” (waga, nawodnienie organizmu, poziom tkanki tłuszczowej oraz indeks BMI)

Zakres działań specjalisty:

Lekarz danej specjalizacji lub ekspert w danej dziedzinie np dietetyk może pełnić dyżur w siedzibie Państwa firmy lub dowolnym wskazanym miejscy spełniającym podstawowe wymogi. Specjalista przeprowadza indywidualne konsultacje z pracownikami, konsultuje przedstawione problemy oraz udziela porad z danej dziedziny. Specjaliście może również towarzyszyć pielęgniarka.

Akcje szczepień

Jeżeli są Państwo zainteresowani akcją szczepień dla swoich pracowników zapraszamy do kontaktu.

Rodzaje i zakres ochronny proponowanych szczepień

Mając świadomość jak istotne są szczepienia ochronne: zapobiegają chorobom zakaźnym, łagodzą i ograniczają ich skutki. W OCM realizujemy szczepienia z zakresu kalendarza szczepień ochronnych, medycyny podróży i szczepienia pracownicze. Przygotowaliśmy dla Państwa również propozycję akcji szczepień wyjazdowych w siedzibie Państwa firmy, w tym przypadku realizujemy głównie szczepienia przeciwko grypie ale również szczepienia pracownicze:

  • szczepienia przeciwko WZW typu A i B
  • szczepienia przeciwko tężcowi
  • szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu