Wątroba - wewnętrzny super bohater - Ogólnopolskie Centrum Medyczne
Profilaktyka wątroby - twój wewnętrzny bohater

Wątroba – wewnętrzny super bohater – kampania na rzecz profilaktyki wątroby

Ogólnopolskie Centrum Medyczne, w ramach regularnie prowadzonych kampanii społecznych, organizuje spotkania dotyczące chorób i profilaktyki wątroby. Gastrolodzy i hepatolodzy z OCM zwracają uwagę na zagadnienia złej i dobrej diety, wpływu leków i trybu życia na kondycję wątroby. Przypominają, na jakie choroby wątroby najczęściej chorują seniorzy, jednocześnie wskazując na nowoczesne formy leczenia i profilaktykę. Uczestnicy warsztatów otrzymują skierowania na bezpłatne, ogólne badania wątroby (ALAT, Bilirubina, GGTP, ASPAT, CEA). Dodatkowo można zakupić badania CA 19-9 i MORF z rozmazem automatycznym.

Polecane badania laboratoryjne