Wyróżnienia i nagrody - Ogólnopolskie Centrum Medyczne

Wyróżnienia Ogólnopolskiego Centrum Medycznego

19.05.2017 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” podczas której wyłoniono Zwycięzców Plebiscytów:

  • „Perły Medycyny”
  • „Orły Polskiego Budownictwa”
  • „Orły Dizajnu”
  • „Orły Polskiego Samorządu”
  • XIV edycja plebiscytu „ Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2017”

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, oraz organizowany cyklicznie. O jego Laureatach śmiało można powiedzieć że są wizytówką Polskiej gospodarki.

Rada Programowa tegorocznej gali oceniała firmy między innymi pod kątem innowacyjności, zarządzania oraz rozwoju a do konkursu zaprosiła przedsiębiorców z sektora budownictwa, placówki i spółki działające na rynku medycznym oraz samorządy. W tym roku Laureatem Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2017” zostało między innymi Ogólnopolskie Centrum Medyczne za co serdecznie dziękujemy. Kolejne wyróżnienie pokazuje nam że kierunek który obraliśmy jest dobrym kierunkiem a nasza ciężka praca jest doceniana nie tylko przez Pacjentów ale również przez instytucje.


8 czerwca odbyła się uroczysta XIX Gala Finałowa w Warszawie, na której również nas nie mogło zabraknąć. Co więcej, otrzymaliśmy zaszczytną nagrodę w kategorii „projekt społeczny”, która jest dowodem na to, jak dużą wartość ma nasza działalność.

Zdobyliśmy bardzo cenny dla nas tytuł „Dobroczyńca Roku”, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni. Świadczy on o tym, że nasza codzienna praca przebiega w atmosferze poszanowania wartości, wyjątkowej dbałości o dobro klientów oraz rzetelności zawodowej. Cieszymy się, że wysiłek, który codziennie podejmujemy, spotkał się z tak dużym uznaniem. Równocześnie ten certyfikat jest dla nas kolejną mobilizacją, by nie spocząć na laurach, a stale podnosić sobie poprzeczkę. A wszystko to w trosce o pacjenta.

Warto dodać, że dzięki tej statuetce Ogólnopolskie Centrum Medyczne miało szansę dołączyć do zacnego grona firm, dla których dobro pacjenta jest najistotniejsze.


Z dniem 20 czerwca 2015 roku Ogólnopolskie Centrum Medyczne dołączyło do prestiżowego grona laureatów Projetku Rzetelni w Ochronie Zdrowia.

Rzetelni, to projekt funkcjonujący już od 5 lat. Wyróżnia podmioty kierujące się etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością na każdym etapie działania.

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, wyłoniła Laureatów Projektu „RZETELNI”.

Nagrodzeni to podmioty, o których śmiało można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, które podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.

Warto podkreślić, że Rzetelni w Ochronie Zdrowia – to projekt popierany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki, skierowany do placówek medycznych oraz firm działających w sektorze medycznym, które w swym działaniu kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.


Ogólnopolskie Centrum Medyczne uzyskało również tytuł „Lidera Polskiego Lecznictwa 2016”. Statuetkę otrzymaliśmy w dniu 30.09.2016 roku w ramach gali programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Nagrodę w imieniu OCM odebrał Łukasz Majewski Dyrektor ds. Rozwoju

Jesteśmy szczególnie dumni z tej nagrody, ponieważ aby ją uzyskać musieliśmy się wykazać przede wszystkim najwyższą jakością świadczonych usług oraz wyjątkowym podejściem do każdego pacjenta. Oceniany był także sposób zarządzania placówką oraz to, jak budowane są relacje z pacjentami. Ważna była nie tylko opinia wymagającej komisji, ale również samych pacjentów. Dziękujemy!


Wzięliśmy udział także w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny”, w którym zdobyliśmy zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii „produkt i usługa”. Doceniono nie tylko naszą ofertę, która wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości, ale również ogólną działalność OCM, a w tym także inicjatywy, w których bierzemy udział, na przykład poprzez obejmowanie ich patronatem. Jury zauważyło sposób, w jaki otaczamy seniorów opieką zdrowotną, który nie odbiega od zagranicznych standardów.