Zależność lekowa lub lekozależność… czy to problem?